Trang chủ / The Place / Sân chơi

Sân chơi công nghệ

Công việc có tính nghệ thuật...?

 • Iconic Home

  Không gian trải nghiệm

   

   

   

 • Design Center

  Design Center là không gian dành riêng cho đội ngũ thiết kế để tạo ra các bản vẽ kỹ thuật cho tất cả các loại hồ sơ, dịch vụ và kiết xuất hình ảnh cần thiết.

  Nơi này mang lại không gian tự do, tách ra khỏi một số phiền nhiễu. Design Center được trang bị tất cả các công cụ cần thiết để hình thành và phát triển ý tưởng cho các dự án xây dựng mới, dự án thiết kế tổng thể; cũng như chuẩn bị tài liệu cho các dự án cung cấp.

  Các khu vực làm việc được trang bị ánh sáng trực tiếp giúp đội ngũ thiết kế có thể thực hiện các bản phác thảo và kế hoạch chi tiết cho các dự án hoặc thậm chí là cảnh quan sẽ được tạo ra xung quanh tòa nhà. Những sáng tạo thường liên quan đến việc sử dụng máy tính giúp tạo ra các nguyên mẫu và mô hình giúp đội ngũ có thể tiếp cận nhanh hơn tới thực tế dự án.

   

 • Workshop

  Hiếm có hãng nội thất nào, tất cả quyết định mang tính chiến lược hoặc liên quan đến vấn đề phát triển sản phẩm đều được nghiên cứu và đưa ra giải pháp bởi nội bộ doanh nghiệp. Tuy nhiên, câu chuyện lại hoàn toàn trái ngược với thương hiệu Hithanks, nơi nghiên cứu được xem như linh hồn, bệ phóng vững chắc với các hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm, kiểm soát chất lượng chặt chẽ… không chỉ về sản phẩm mà còn là tất cả các hoạt động liên quan như dịch vụ, quy trình thực hiện, công nghệ chế tạo,…

  Và workshop là nơi Hithanks tập trung để thực hiện những mục tiêu này.