Trang chủ / How to start / Tiến trình thực hiện

WORKFLOW

Quy trình làm việc

 • 1. START / Bắt đầu

  MEET – Liên hệ gặp gỡ

  Xem liệu Hithanks có phù hợp với dự án của bạn không. Cùng nhau trao đổi về dự định, nhu cầu và mong muốn riêng. Hithanks sẽ sớm khảo sát công trình, giới thiệu tổng quan về tiến trình thiết kế và các hạng mục, sản phẩm có thể cung cấp cho chính công trình của bạn.

  – Đặt hàng thiết kế.

 • 2. DESIGN / Thiết kế

  CONCEPT DESIGN – Thiết kế tổng thể

  Là quá trình tạo ra ý tưởng và thiết kế tổng thể cho một công trình trước khi bước vào giai đoạn thiết kế chi tiết. Đây là bước quan trọng để xác định toàn bộ các hạng mục và tính năng cơ bản của dự án.


  PRODUCT DESIGN – Thiết kế sản phẩm

  Là bản thiết kế chính thức và chi tiết của các sản phẩm có trong dự án, trong đó bao gồm các thông số kỹ thuật, chi tiết cụ thể và hướng dẫn chính xác để thực hiện sản phẩm theo đúng yêu cầu của bản thiết kế.


  TECHNICAL DESIGN – Thiết kế kỹ thuật

  Là bản vẽ chi tiết kỹ thuật được xác định rõ ràng theo hiện trạng, các chi tiết thi công cấu trúc và các khía cạnh kỹ thuật bao gồm sàn, tường, trần, điện nước, điều hòa… để hỗ trợ triển khai phần xây dựng và hoàn thiện công trình.

   

 • 3. MADE / Hoàn thiện

  BUILD – Triển khai thi công

  Tổ chức triển khai các hạng mục xây dựng tại công trình theo Hồ sơ thiết kế kỹ thuật.


  PRODUCT SUPPLY – Cung cấp sản phẩm

  Quản lý, cung cấp và lắp đặt sản phẩm theo Hồ sơ thiết kế sản phẩm.

 • 4. USE / Sử dụng

  TAKE CARE – Chăm sóc

  Hướng dẫn sử dụng, bảo trì và bảo dưỡng sản phẩm 


  MAINTENANCE – Bảo hành, bảo trì

  Kiểm tra định kỳ, thay thế và sửa chữa sản phẩm hư hỏng trong quá trình sử dụng.

 • 5. ENJOY / Tận hưởng

  LIVE – Tận hưởng từng ngày

  Nơi quan trọng nhất trên trái đất này, ngôi nhà của bạn!!!