Trang chủ / How to start / Tiến trình thực hiện

Listening - Making - Finishing

Nhất quán, xuyên suốt - tự do trải nghiệm

 • 1. Listening

  1.1. Get Started – Bắt đầu

  – Liên hệ/ gửi thông tin tới Hithanks

  – Liên lạc, đặt lịch hẹn ….


  1.2. First Conversation – Cuộc gặp đầu tiên

  – Xác định thông tin công trình

  – Nhu cầu và mong muốn của bạn về dự án

  – Tổng quan về tiến trình thiết kế và cung cấp sản phẩm


  1.3. Design Contract – Đặt hàng thiết kế

  – Phân tích vấn đề không gian, phân bổ luồng giao thông, khối chức năng sử dụng

  – Xác nhận đặt hàng thiết kế

   

 • 2. Making

  2.1. Design – Thiết kế

  – Lập kế hoạch thực hiện dự án

  – Tìm hiểu, phân tích, nhận định “Bố cục không gian chức năng”

  – Lên phương án, khai triển và điều chỉnh chi tiết “Bản vẽ kỹ thuật”

  – Lựa chọn, trình bày, hoàn chỉnh tổng thể “Bản vẽ thiết kế phối cảnh”


  2.2. Sync – Đồng bộ

  – Đo đạc, xác minh và cập nhật “Bản vẽ hiện trạng thực tế”

  – So sánh, thảo luận và quyết định “Phương án xây dựng”

  – Triển khai, điều chỉnh, hoàn thiện “Bản vẽ đồng bộ thiết kế”


  2.3. Supply – Cung cấp

  – Khảo sát, dự kiến, xác nhận “Mức độ hoàn thiện công trình”

  – Đặt hàng, sản xuất, vận chuyển và lắp đặt sản phẩm.

  – Hướng dẫn kỹ thuật về cấu kiện và phụ kiện “Cách thức sử dụng và bảo trì sản phẩm hiệu quả”

   

 • 3. Finishing

  Enjoy!