Trang chủ / How To Start / Workflow

Listening - Making - Finishing

Consistency, throughout - freedom of experience

 • 1. Listening

  2.1. Thiết kế

  – Tìm hiểu, phân tích, nhận định “Bố cục không gian chức năng”

  – Lên phương án, khai triển và điều chỉnh chi tiết “Bản vẽ kỹ thuật”

  – Lựa chọn, trình bày, hoàn chỉnh tổng thể “Bản vẽ thiết kế phối cảnh”

   


  2.2. Đồng bộ

  – Đo đạc, xác minh và cập nhật “Bản vẽ hiện trạng thực tế”

  – So sánh, thảo luận và quyết định “Phương án xây dựng”

  – Triển khai, điều chỉnh, hoàn thiện “Bản vẽ đồng bộ thiết kế”

   


  2.3. Cung cấp sản phẩm

  – Khảo sát, dự kiến, xác nhận “Mức độ hoàn thiện công trình”

  – Đặt hàng, sản xuất, vận chuyển và lắp đặt sản phẩm.

  – Hướng dẫn kỹ thuật về cấu kiện và phụ kiện “Quy trình sử dụng sản phẩm”

   

 • 2. Making

  Start

   

  After receiving your contact information.

  We begin to contact, meet and discuss with you the needs and desires towards the project. We will establish a portfolio of work and services that can support your project.

   

  Together with you, create a project summary and accompanying steps for you to review and confirm to move on to the next steps.

   

  Send us information about your project

   

 • 3. Finishing