Villa – Koi

Đỗ Đăng Đệ, Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

  • Giai đoạn lắp đặt
  • Giai đoạn hoàn thiện