Trang chủ / The life / Kiến thức chuyên ngành / Kiểu dáng và kích thước của ba loại bàn tiêu chuẩn

Kiểu dáng và kích thước của ba loại bàn tiêu chuẩn

P6_Sổ tay hướng dẫn cho các nhà thiết kế - by Wolfgang Nutsch

  • Bàn trà
  • Bàn ăn
  • Bàn viết