Trang chủ / The life / Kiến thức chuyên ngành / Các yếu tố cần lưu ý trong thiết kế không gian chức năng

Các yếu tố cần lưu ý trong thiết kế không gian chức năng

P3_Sổ tay hướng dẫn cho các nhà thiết kế - by Wolfgang Nutsch

  • Không gian
  • Ánh sáng
  • Màu sắc